Styrelsen

Ordförande: Hans Brolin,
tel 076 820 00 24,
hans.brolin@telia.com

Vice ordförande: Agneta Gustavsson
tel 070-6713032
ordbrukarn@gmail.com

Kassör/sekreterare Leif Hansson
tel 070 657 85 48
gunleif11@hotmail.se

Ledamot Kent Larsson
tel 0708 418 82 98
habomerkteknik@gmail.com